Prokletá gramatika – interested nebo interesting

Záměna přídavných jmen končící na -ing s tvarem končícím na -ed je jedna z nejčastějších chyb. Pojďme se podívat, co tyto koncovky vlastně znamenají.

-ED

Přípona -ed dělá ze slovesa také přídavné jméno, ale je to vlastně tzv. příčestí trpné. Pro ty, kteří teď zívají nebo se hroutí, protože neví o čem mluvím, uvádím příklad.

Např. to test = testovat — tested = testovaný neboli testován

to cook = vařit — cooked = uvařený neboli uvařen

-ed = dělaný (pasivní)

-ING

Aby se to nepletlo, tato koncovka dělá ze slovesa přídavné nebo podstatné jméno.

Např. to test = testovat — testinging = testujícíjící,testování

to cook = vařit — cooking = vařící, vaření

-ing = něco dělající (aktivní)

 

Přídavná jména

Některá přídavná jména mohou končit na -ing nebo na -ed.

Pamatujte si:

-ed je pocit, např. interested = zaujatý (oslík)

-ing je vlastost, např. interesting = zajímavý (mrkev)

 

Další dvojiceý

irritated x irritating – podrážděný x protivný

frightened x frightening – vyděšený x strašidelný

confused x confusing – zmatený x matoucí

thrilled x thrilling – nadšený x senzační

annoyed x annoying – naštvaný x nepříjemný

surprised x surprising – překvapený x překvapivý

 

Tak, až budete příště chtít říct: Já se zajímám o…, vzpomeňte si na oslíka z obrázku a řekněte: I am interested in… . Protože pokud řeknete: I am interesting…, říkáte: Já jsem zajímavá. 😀

 

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter