Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost a s osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.

Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je podnikatel Soňa Dobiášová, IČ 72142421, zapsán v rejstříku ŽP od 7.1.2002.

Provozujeme naše služby prostřednictvím webových stránek …. a jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Poštovní adresu
 • Fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
 • Případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

 

Můžeme o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli.

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:

 • IP adresy
 • Soubory cookies
 • Případně jiné on-line identifikátory

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu a prodeje našich produktů a služeb.

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, registrace na kurz, registrace k odběru novinek apod.

V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některou z našich služeb nebo produkt, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

 • E-mailu
 • Telefonu
 • Osobně

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o informace, stažení brožur, e-booků, registrovali se na námi pořádaný kurz, odběr novinek aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na náš e-mail (viz kontakt) . Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

Mějte prosím na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako Správce osobních údajů, a zejména naši kolegové, kteří zajišťují rozesílání newsletterů a obchodních sdělení.

Tito kolegové jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Informace o zpracovateli

K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé.

Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Seznam zpracovatelů

Vaše osobní údaje zpracováváme v systému Sendinblue. Odkaz na jejich Zásady zpracování osobních údajů: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.

Pošlete nám e-mail (kontakty) s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • Právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • Právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • V určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • Právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.

Cookies

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies.

Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě. Kromě našich cookies jsou na webu také cookies od partnerů Google a Facebook.

Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem, případně telefonicky – kontakty.