Chcete, aby vaše dítě umělo přemýšlet, mluvit a spolupracovat?

Kritické a kreativní myšlení jsou klíčové dovednosti pro 21. století a P4C dají vašim dětem nástroje pro akademický i kariérní úspěch.

No, ono myšlení bylo tak nějak důležité už od nepaměti 😀 a ne nadarmo Descartes pronesl slavnou větu "Cogito ergo sum " ("Myslím, tedy jsem"), ale v době digitálních technologií a sociálních sítí, které nás zahlcují informacemi, je nesmírně důležité myslet kriticky, propojovat informace z různých oblastí, rozeznat dobré od špatného a opravdové od falešného, abychom nebyli manipulováni a zneužíváni (fake news).

Školní vzdělávací systém bohužel vůbec neučí žáky improvizovat a neustále po nich požaduje přesné a správné odpovědi. To vede k tomu, že pokud student neví správnou odpověď, většinou mlčí a vypne přemýšlení. Krativní myšlení pro děti naopak klade otázky, které nemají jednu správnou odpověď, a děti se tudíž zbaví se strachu z dělání chyb a mohou být kreativní.

Co se v tomto kurzu děti naučí

  • Klást různé typy otázek
  • Formulovat odpovědi a posilovat své argumenty příklady
  • Logicky myslet
  • Naslouchat jeden druhému a stavět na myšlenkách celé skupiny
  • Být kreativní při přemýšlení a řešení problémů
  • Odvážit se přemýšlet o nových věcech
  • Posilovat a rozšiřovat rozsah pozornosti
  • Sklidnit myšlenky a soustředit se na 1 věc

Prozkoumáme i různé školní předměty, ale bez biflování. Děti si vyzkouší vyřešit různá zadání samy, na základě principů Deep Learning, tj. pomocí úvažování a improvizace.

 

Styl výuky

Výuka je koncipována na základě hlubokého učení a sokratovského dialogu. Nepředstavujte si ale nějaký nudný debatní kroužek, kde jeden mluví a ostatní spí. Hodina je pečlivě připravená a rozfázovaná tak, aby děti udržely pozornost. Pracuje se střídavě ve dvojicích, malých skupinkách i v celé skupině v sedě i v pohybu. Kurzy pro mladší děti budou probíhat v češtině a kurzy pro starší v angličtině.

 

Pro koho jsou kurzy vhodné

  • Kurz Sofis - vedený v češtině je vhodný pro děti od 10ti do 15ti let
  • Kurz Sofisteens - vedený v angličtině je vhodný pro středoškoláky - podmínkou je výborná úroveň angličtiny

 

Cena

2980Kč za pololetí (17 x 60 min)

 

Jak se přihlásit

Kontaktujte nás mailem nebo telefonicky

 

Přihláška

Mám zájem o kurz