Efektivní učení, které učí děti hledat podobnosti, rozdíly a vzorce, aplikovat vědomosti a dovednosti v praxi a v nových kontextech a využívat je kreativně.

Deep learning kurzEfektivní učení je učení aktivní, nikoliv pasivní sezení v lavicích a poslouchání výkladu, protože středobodem není vyučující a výsledku testů, ale žák a jeho přirozená zvídavost. Jen tak si mohou děti vytvořit lásku k učení, osvojit si kritické přemýšlení, posílit kreativitu a rozvinout svou schopnost být flexibilní, pohotový a kreativní. Tímto přístupem můžeme děti motivovat k tomu, aby milovaly poznávání nových věcí a učení se.

Deep learning (hluboké učení) učí děti hledat podobnosti, rozdíly a vzorce, aplikovat vědomosti a dovednosti v praxi a v nových kontextech a využívat je kreativně.

 

Jak probíhá výuka?

  • Děti si demokraticky navolí témata, o kterých by se chtěly do hloubky něco dozvědět
  • Pracují ve dvojicích a malých skupinkách a samy hledají cestu k odpovědím na své otázky.
  • Vydají na "expedici" za poznáním a lektor zde funguje jako průvodce, navigátor a motivátor
  • Studenti se učí hodnotit práci druhých tak, aby hodnocení nebyla kritika, ale pomoc při dosahování úspěchů
  • Učí se zážitkově a tím, že experimentují a dělají chyby

 

Pro koho jsou kurzy určeny?

Pro děti od 9ti do 15ti let

 

Co se naučí?

Volitelná témata zahrnují například anatomii, mechaniku, historii, ekosystémy, kreativní psaní nebo cokoliv jiného, co bude děti zajímat.

 

V létě 2021 také chystáme letní příměstský a pobytový tábor, který bude kombinovat výuku angličtiny a Deep learning

 

Kolik to bude stát?

Cena 4340 Kč za pololetí 17 x 90 min

 

Přihláška

Mám zájem o kurz