Prokletá gramatika -GIVE nebo PUT

Není to zrovna gramatická záležitost, ale prokleté to je na tuto rubriku dost.

 • GIVE /giv/ – dát něco někomu

My boyfriend gives me flowers. Můj přítel mi dává květiny.

She gave me her word. Dala mi své slovo.

Give me the remote control, please. Dej mi ten ovladač, prosím.

Could you give me a few minutes? Mohl bys mi dát pár minut?

 

 • PUT /put/ – dát něco někam, položit

She put the flowers in a vase. Dala ty květiny do vázy.

Put it on the table. Dej to na stůl.

Could you put the remote controle down? Mohl bys položit ten ovladač?

Shall I put it on the table? Mám to položit na stůl?

 

A teď vy. Zkuste doplnit správné slovo.

 1. She _____ the keys in her pocket.
 2. I don’t remember where I ____ my mobile.
 3. My husband _____ me a pearl necklace for my birthday.
 4. He ____ the ring on her finger.
 5. She ____ me a good tip.
 6. I always ____ my wallet in my pocket.
 7. Could you ____ the wine in the fridge?
 8. He ____ me his word.
 9. He ____ a lot of money into the project.
 10. I wanted to ____ her a present for her birthday.

 1. put 2. put 3.gave 4. put 5. gave 6. put 7. put 8. gave 9. put 10. give

 

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter