Podmínkové věty

Další kandidát na nejprokletější gramatiku jsou podmínkové věty, ale je tomu tak úplně zbytečně.

Tahle část gramatika opravdu vypadá na první pohled zbytečně, ale k jejímu ovládnutí vám stačí. tři věci:

 1. Uvědomit si o jakém časovém období chcete mluvit
 2. Naučit se 4 „vzorečky“
 3. Vědět, který vzoreček patří, ke kterému časovému období

Pokaždé, když chcete něco říct, tak mluvíte buď o budoucnosti, přítomnosti nebo minulosti. Přesně tak je to i v podmínkových větách, ale navíc je tu i situace, když chcete mluvit o pravidlech typu „vždycky když“.

Takže podtrženo sečteno jsou tu 4 vzorečky a 4 situace:

 • BUDOUCNOST: IF + přítomný čas, WILL + infinitiv (Jestli …., tak…)
 • PŘÍTOMNOST: IF + minulý čas, WOULD + infinitiv (Kdyby teď …., tak by …)
 • MINULOST: IF +  předminulý čas, WOULD HAVE + 3. tvar slovesa (Kdyby bylo bývalo …., tak by bylo…)
 • PRAVIDLO: IF + přítomný čas, přítomný čas (Vždycky když …, tak ….)

Jakmile tohle zvládnete, tak jste za vodou, protože tahle gramatika je naprosto pra

videlná a více méně bez vyjínek. Pěkně si to tedy procvičte a už se na podmínkové věty nemračte.

 1. If I ________________(HAVE) time tomorrow, I ____________________(STUDY) English.
 2. If he _______________ (KNOW) the truth, he __________________ (BE) furious.
 3. If you _____________ ( NOT STUDY), you _____________ (NOT PASS) the exams.
 4. If you _________________ (LISTEN) to me, the dog ______________ (NOT BITE) you.
 5. We ________________ (WIN) the match yeaterday if the referee ______________ (BE) fair.
 6. I ________________ (HELP) you with the project, if you _____________________ (WANT) me to.
 7. When I _______________ come home, I always ____________ check the post box.
 8. If he _______________ (NOT CHEAT) on her, she ________________ (NOT SPLIT UP) with him.
 9. I I _______________ (BE) you, I _______________ (TELL) the truth.

Klíč ke cvičení

 1. have, will study
 2. knew, would be
 3. don’t study, won’t pass
 4. had listened, wouldn’t habve bitten
 5. would have won, had been
 6. will help, want
 7. come, check
 8. hadn’t cheated, wouldn’t have split
 9. were, would tell

Další procvičování:

 • https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/if.htm
 • https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/conditional-sentences-3
 • http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-conditionals.php
Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter