Czech for foreigners.

Intenzivní i pravidelné kurzy v Č. Krumlově nebo online.

Naučíme vás, jak se domluvit v základních situacích. Nezůstanete na holičkách při cestování, domluvíte se v restauraci. Podnikáte v Čechách? Naučíte se dorozumět se s klienty, správně vyslovit jejich jména. Výuka probíhá v krásném Českém Krumlově nebo online...

Kontakt

Intesive and regular weekly courses in Cesky Krumlov or online.

We will teach you to get across in basic situations. You will not be lost in conversation while travelling or ordering in restaurants. Do you run a business in the Czech Republic? You will learn to communicate with clients and to pronounce their names well. The lessons take place in the picturesque town of Cesky Krumlov or online.

Contact